Quote for the day 30-09-2015

Quote for the day 30-09-2015

“The present is a product of the past, but it is also the seed for the future.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 29-09-2015

Quote for the day 29-09-2015

“A sound mind ensures a sound body; a sound body ensures a sound mind.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 28-09-2015

Quote for the day 28-09-2015

“Every experience is a lesson, every loss is a gain.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 25-09-2015

Quote for the day 25-09-2015

“The proof of rain is in the wetness of the ground; the proof of devotion is in the peace the aspirant has attained.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

ಚೌತಿಯ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಚೌತಿಯ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಚೌತಿಯ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲೂ ಆದರ್ಶ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂತನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯದು. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಳ, ಭಜನಾ ತಂಡ, ವೇದ ನಿನಾದದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪಟಾಕಿ, ಸುಡುಮದ್ದುಗಳ ಭರಾಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಧನದ ದುರ್ವ್ಯಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಊರ ಪರವೂರಿಂದ ಬಂದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್‌ಬುಕ್, ಪೆನ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಧಾರಣ 350ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಮತ ಪಂಥಗಳ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಾದ […]

Quote for the day 24-09-2015

Quote for the day 24-09-2015

“Be in the world, but let not the world be in you.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 22-09-2015

Quote for the day 22-09-2015

“I shall be with you, where ever you are, guarding you and guiding you.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba