II PUC Highest Scorers 2016-17

II PUC Highest Scorers 2016-17

  Highest Scorers in Science: Vaibhav Dhadde (584) Vishnu Vinayak Balgi (581) Akash N Dharma (580) Dhananjay N Sabhahit (578) Manish U Ambi (577) Veeresh S Koliwad (577) Dhanush A (576) Pavan Gowda M Y (576) Rohan V Haller (576) Shivaprasad A B (576) Ranganatha B R (576) Sanjith S (573) Vinayak Hegde (573) Kiran […]

II PUC Marks List 2016-17

Click below links to get result list:   II PUC Science Marks list    II PUC Commerce Marks list    II PUC Arts Marks list

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರ

ಅಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 181 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 180 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶೇ. 99.44 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 104 ಮಂದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ, 68 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 91 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 70 ಮಂದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ, 21 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ದಡ್ಡೆ 584 ಅಂಕ […]

SSLC Result 2016-17

SSLC Result 2016-17

2017  ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 98.57% ಫಲಿತಾಂಶ. 2017 ರ ಮಾರ್ಚ್/ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಳಿಕೆಯು 98.57 % ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 71 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ, 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲೂ,  5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಇಂದುಲೇಖಾ […]

CLASS X – RESULT – 2015-16

S. No. Reg. No. Candidate’s Name Eng GAP Kan GAP San GAP Mat GAP Sci GAP S.Sc. GAP CGPA % 1 4061722 Abhishek Ashok Haranal A1 10 A1 10 _ _ A1 10 A1 10 A1 10 10 95.0 2 4061728 Arjun Sajjan R. A1 10 A1 10 _ _ A1 10 A1 10 A1 […]