Sri Sathya Sai Loka Seva Trust, Alike > News & Events > ಅಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ

ಅಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ

ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ 17-09-2015ರಂದು ಅಳಿಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ:

Alikeyalli Pujisalpatta Ganesha