SRI SATHYA SAI LOKA SEVA TRUST, ALIKE

Alike Educational Institutions

+918255 298 236 | 239 236

PUC GIRLS Students Admission Number List 2016-17

Adm No Name Class
1001 Arpitha G.P I B
1002 Lakshmi N Budni I B
1003 Bhagyashree M.S I B
1004 Bhoomika K.N I B
1005 Harshitha B I B
1006 Vinutha S I B
1008 Srusti I Kalasannavar I B
1009 Pooja H.C I B
1010 Manasa Saraswathi P I B
1011 Rohini M Khilan I B
1012 Sahana Patil I B
1013 Jyothilaxmi Angadi I B
1014 Bindu S.M I B
1015 Sinchana R I B
1016 Manisha K Mali I B
1017 Akshata Shetty B I B
1018 Aikya M.H I B
1019 Raksha K Surendra I B
1020 Chaithra Reddy R I B
1021 Parvathi M.V I B
1022 Vindhya H Shetty I B
1023 Rachana V.S I B
1024 Jayashree M.R I B
1025 Deepika G I B
1026 Bhavana R.P I B
1027 Zaiba Rajasabanavar I B
1028 Pratiksha Kalasannavar I B
1029 Laksmi K I B
1030 Vidya H I B
1031 Shreelakshmi H.R I B
1032 Usha D I B
1033 Kalavathi B Patil I B
1034 Sanjana B.S I B
1035 Maya Patel I B
1036 Vaishnavi G.B I B
1037 Saishree L I B
1038 Harshitha N I B
1039 Yashaswini H I B
1040 Jagruthi C I B
1041 Spurthi Argi I B
1042 Sai Mahima I B
1043 Sushma M.H I B
1044 Chaya T.S I B
1045 Anagha A.V I B
1046 Hemashree T.S I B
1047 Amrutha A.P I B
1050 Mamatha J G I B
1051 Shilpa Shankar I B
1052 Bhavana D I B