SRI SATHYA SAI LOKA SEVA TRUST, ALIKE

Alike Educational Institutions

+918255 298 236 | 239 236

SSLC Exam Top…

Click here to view the full post

Alike admin Achievements
August 16, 2021

ನೀಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ…

ಅಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ…... read more

Alike admin Achievements
June 10, 2019

10th CBSE Result…

Click here to view the full post

Alike admin Achievements
May 7, 2019

Commerce Highest Scorers

Click here to view the full post

Alike admin Achievements
April 17, 2019

Science Highest Scorers…

Click here to view the full post

Alike admin Achievements
April 15, 2019

Arts Highest Scorers…

Click here to view the full post

Alike admin Achievements
April 15, 2019
Archive Image

CBSE Class X…

Click the link to view CBSE Class X Board Examination…... read more

Alike admin Achievements
June 1, 2018

II PUC Highest…

II PUC Highest Scorers 2017-18:1. Subrahmanya V Bhide -591 2.…... read more

Alike admin Achievements
April 30, 2018

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ100 ರಲ್ಲಿ 100…

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ100 ರಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದವರು : ಭಾರ್ಗವ್-588 ಸುಪ್ರೀತ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್-561... read more

Alike admin Achievements
April 30, 2018