SRI SATHYA SAI LOKA SEVA TRUST, ALIKE

Alike Educational Institutions

+918255 298 236 | 239 236

II PUC Commerce Toppers Photos (Distinction) – 2019-20

 

1. Akhilesha K (585)

2. Vinay Karthik M S (584)

3. Shreesha Krishna (584)

4. Abhiram K Chegu (583)

5. Likith M K (578)

6. Shreyas Nayak (574)

7. Niteesh Rajaram V (573)

8. Chandaraj N (573)

9. Nikhil K (573)

10. Nithin B K (573)

11. Rohith V Udupa (573)

12. Sachin V Javali (573)

13. Rohan Kumar Konda (572)

14. Omkar Manohar Anvekar (571)

15. Gagan Bhat J (569)

16. Ravishankara I (567)

17. Raghvendra B P (567)

18. Vishwas Magar P (567)

19. Manoj Basavaraj M (566)

20. Vinay H N (566)

21. Shabareesha (565)

22. Gourav Gowda V (563)

23. Shivakrishna H (563)

24. Pavan D (561)

25. Vinaya Kumar (559)

26. Varun J M (569)

27. Chandrakant K Desai (558)

28. Mohammed shaheer (558)

29. Bopanna K D (557)

30. Manoj A (557)

31. Abhijith (557)

32. Prajan V Shetty (557)

33. Tejas Janivara (556)

34. Rajagopala Bhat K (555)

35. Akhilesha G (555)

36. Amareshwaran Hariharan (555)

37. A R Subbaiah (554)

38. Bhuvan S (554)

39. Ganapathy A K (554)

40. Abhishek S A (554)

41. R Kuldeep (554)

42. Pradyoth Kumar B (554)

43. Swasthik M (549)

44. Dhanush K (547)

45. Chandra Kiran Yogi A (545)

46. Shrihari K (539)

47. Skanda Kumar H (539)

48. R D Bharath Gowda (538)

49. Deekshith (537)

50. Kishan Shankara Upadhyaya (536)

51. Chinmay Krishna K (535)

52. I K Chaitanya Sharma (533)

53. Pratheek A (532)

54. Ranjith P (529)

55. Harsha Kumar K (519)

56. Nithesh K (517)

57. Prajwal Gowda B R (514)

58. Akshith N (514)