SRI SATHYA SAI LOKA SEVA TRUST, ALIKE

Alike Educational Institutions

+918255 298 236 | 239 236

II PUC Highest Scorers 2016-17

 

Highest Scorers in Science:
1. Vaibhav Dhadde (584)Vaibhav Dhadde (584) 2. Vishnu Vinayak Balgi (581)Vishnu Vinayak Balgi (581) 3. Akash N Dharma (580)Akash N Dharma (580) 4. Dhananjay N Sabhahit (578)Dhananjay N Sabhahit (578) 5. Manish U Ambi (577)Manish U Ambi (577) 6. Veeresh S Koliwad (577)Veeresh S Koliwad (577)
7. Dhanush A (576)Dhanush A (576) 8. Pavan Gowda M Y (576)Pavan Gowda M Y (576) 9. Rohan V Haller (576)Rohan V Haller (576) 10. Shivaprasad A B (576)Shivaprasad A B (576) 11. Ranganatha B R (576)Ranganatha B R (576) 12. Sanjith S (573)Sanjith S (573)
13. Vinayak Hegde (573)Vinayak Hegde (573) 14. Kiran S Ganji (572)Kiran S Ganji (572) 15. G N Ranjan (572)G N Ranjan (572) 16. Vishwas K T (572)Vishwas K T (572) 17. Akashy C Machappanavar - (571)Akashy C Machappanavar (571)  

 

Highest Scorers in Commerce:
1. Sai Samarth (595)Sai Samarth (595) 2. Aditya V Hegde (590)Aditya V Hegde (590) 3. Satwik A Hegde (584)Satwik A Hegde (584) 4. Roopith S P Achar (578)Roopith S P Achar (578) 5. Vishwas V .S (578)Vishwas V .S (578) 6. Pranav D Bhat (573)Pranav D Bhat (573)
7. K B Dhanush (570)K B Dhanush (570) 2. 8. Saisagar T S (566)Saisagar T S (566) 9. Shreekara N L (565)Shreekara N L (565) 10. Sridhar S (563)Sridhar S (563) 11. V P Shrihari (563)V P Shrihari (563) 12. Sourabh N Aithal (560)Sourabh N Aithal (560)
13. Sourabh S M (558)Sourabh S M (558) 14. Joshi Kritik Mayur (555)Joshi Kritik Mayur (555) 15. Manvith B (550)Manvith B (550) 16. Prateek Kulkarni (547)Prateek Kulkarni (547) 17. Lohit Hegde (546)Lohit Hegde (546) 18. Abhyuday U M (545)Abhyuday U M (545)
19. Madhwaraj S Alva (541)Madhwaraj S Alva (541) 20. Shreesha M S (539)Shreesha M S (539) 21. Harsha H M (535)Harsha H M (535)

 

Highest Scorers in Arts:
1. Avinash M (473)Avinash M (473) 2. Nanda Sai Dattu S (470)Nanda Sai Dattu S (470) 3. Yashavantha K N (470)Yashavantha K N (470) 4. Gireesha K (460)Gireesha K (460)