SRI SATHYA SAI LOKA SEVA TRUST, ALIKE

Alike Educational Institutions

+918255 298 236 | 239 236

2016ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ.

2016ರ ಮಾರ್ಚ್/ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಳಿಕೆಯು 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 167 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ  103 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ, 63 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲೂ, 1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲೂ, ದರ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯು ಈ ಮೂಲಕ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಅನಾಥಾಲಯದ 06 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

School Result
Appeared Distinction I Class SECOND %
167 103 63 1 100

 

Name of the student  Photo Total
Nachiketh. M. NACHIKETH. M.(618) 618
Aditya Shastri ADITYA SHASTRI(617) 617
Rakshith D. RAKSHITH D.(617) 617
Karthik C. KARTHIK C.(615) 615
Pradeep.M .Patil PRADEEP.M .PATIL(615) 615
Prajwalkumar Ambanna Gouli PRAJWALKUMAR AMBANNA GOULI(614) 614
Sourabh Halli SOURABH HALLI(614) 614
Anantha Krishna B. ANANTHA KRISHNA B.(613) 613
Sagar Patil SAGAR PATIL(613) 613
Sahil Ramesh  Heggond SAHIL RAMESH HEGGOND(613) 613
Sumukha. N. Shilge SUMUKHA. N. SHILGE(613) 613
Suprith N. SUPRITH N.(613) 613
Nikhil Krishna K. J. NIKHIL KRISHNA K. J.(612) 612
Bheemarao Govindarao Jadhav BHEEMARAO GOVINDARAO JADHAV(611) 611
Poornavikas A. S. POORNAVIKAS A. S.(611) 611
Gagan GAGAN(610) 610
Samarth Dixith SAMARTH DIXITH(610) 610
Arun Kumar B. ARUN KUMAR B.(609) 609
Sandesh  Belkud SANDESH BELKUD(609) 609
Sannidhi. U. Shetty SANNIDHI. U. SHETTY(609) 609
Rajath D. RAJATH D.(607) 607
Varun .L S. VARUN .L S.(607) 607
Rathik RATHIK (606) 606
Thanesh Patel G. S. THANESH PATEL G. S.(605) 605
Nitin Kumar NITIN KUMAR(604) 604
Manoj. D. Nadig MANOJ. D. NADIG(603) 603
Rahul Jahageerdar RAHUL JAHAGEERDAR(603) 603
Chandrashekara Upadhya B. R. CHANDRASHEKARA UPADHYA B. R.(602) 602
Chetan .B. Makalli CHETAN .B. MAKALLI(602) 602
Akarsh K. J. AKARSH K. J.(601) 601
Girish Mahadev  Karki GIRISH MAHADEV KARKI(600) 600
Satish Jagadevappa  Bannetti SATISH JAGADEVAPPA BANNETTI(600) 600

 

Out of Out in Different Subjects
Kannada English Hindi Maths Science S. Sciecne
2 0 15 8 3 10

 

B G TOT
A+ 72 11 83
A 32 15 47
B+ 14 7 21
B 7 8 15
C+ 1 0 1
C 0 0 0
TOT 126 41 167