SRI SATHYA SAI LOKA SEVA TRUST, ALIKE

Alike Educational Institutions

+91 8255 239 236 , 238 736

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,…... read more

Alike admin News & Events
June 24, 2019

ನೀಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ…

ಅಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ…... read more

Alike admin News & Events
June 10, 2019

10th CBSE Result…

Click here to view the full post

Alike admin News & Events
May 7, 2019

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.…

ಅಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ…... read more

Alike admin News & Events
May 7, 2019

Commerce Highest Scorers

Click here to view the full post

Alike admin News & Events
April 17, 2019

Selection Letter and…

Click here to view the full post

Alike admin News & Events
April 17, 2019

Science Highest Scorers…

Click here to view the full post

Alike admin News & Events
April 15, 2019

Arts Highest Scorers…

Click here to view the full post

Alike admin News & Events
April 15, 2019

ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು…

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29.12.2018ರಂದು…... read more

Alike admin News & Events
January 1, 2019