Quote for the day 29-02-2016

Quote for the day 29-02-2016

“Teachers must be examples of LOVE and TRUTH” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 27-02-2016

Quote for the day 27-02-2016

“Always respect another’s opinion and another’s point of view.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 26-02-2016

Quote for the day 26-02-2016

“Always respect another’s opinion and another’s point of view.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 25-02-2016

Quote for the day 25-02-2016

  “Unity is divinity; purity is enlightenment.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba  

Quote for the day 24-02-2016

Quote for the day 24-02-2016

“Make the home a seal of harmony.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಳಿಕೆ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ ಎಸ್.

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಳಿಕೆ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ ಎಸ್.

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಳಿಕೆ ಇದರ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಾದಕಟ್ಟೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್‌ರವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ ಎಸ್. ಇವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೮ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟಕರು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದವರು ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಯುಸಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡನ್‌ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Quote for the day 22-02-2016

Quote for the day 22-02-2016

“The mind fixed in the awareness of the ONE is line a rock; unaffected by doubt, stable, secure.” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 08-02-2016

Quote for the day 08-02-2016

“All spiritual practice must be directed to the removal of the husk and the revelation of the kernel.” – Bhgavan Sri Sathya Sai Baba

Quote for the day 05-02-2016

Quote for the day 05-02-2016

“Mine, not thine; this sense of greed is the root of all evil.  This distinction is applied even to GOD! — my GOD, not yours! Your GOD, not mine!” – Bhagavan Sri Sathya Sai Baba